Het Radiotron
 
Het Radiotron is een onderdeel van de Stichting Nederlands Elektriciteit Museum dat is gesticht in 1974 door de elektrotechnicus de heer M. Ritmeester. De basis voor de collectie is gelegd direct na de Eerste Wereldoorlog door zijn grootvader, hij was telegrafist in het Nederlandse leger en was ook persoonlijk sterk ge?nteresseerd in de opkomst van de radiotechniek.

Kort na de Eerste Wereldoorlog kwam hij in het bezit van een aantal telegraafapparaten die bij de verbindingsdienst van het Duitse leger gebruikt waren. Zijn belangstelling was gewekt en in de volgende jaren verzamelde hij verouderde radiotoestellen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is deze verzameling goed verborgen geweest, maar er zijn helaas een aantal apparaten gebruikt om aan de in 1943 door de Duitse bezetter ingevoerde inleverplicht van radio's te voldoen. Door een verouderd apparaat in te leveren kon een kostbare, pas aangeschafte radio behouden worden, die dan goed verstopt werd.

In 1965 kreeg zijn kleinzoon, de heer M.P. Ritmeester de beschikking over de collectie. Vanaf die tijd is de verzameling voordurend uitgebreid door schenkingen en aankopen. In 1970 kon nog een belangrijke collectie verworven worden uit het bezit van een radiozaak uit Den Haag, de eigenaar hiervan had plannen om hiermee een radiomuseum te stichten, maar doordat hij voor dit plan weinig gehoor vond bij de gemeente heeft hij zijn hele collectie overgedragen aan het N.E.M.

Toen in 1984 het Nederlands Elektriciteit Museum in Nijkerk werd geopend, kreeg de radioverzameling een vaste plaats op de eerste verdieping. De heer Dr. Ir. F. J. Philips vereerde het museum tweemaal met een bezoek, zijn bewonderde woorden waren een groots compliment voor de oprichter en zijn medewerkers. Spontaan aanvaardde hij een erevoorzitterschap. In 1995 moest noodgedwongen een ander onderkomen gezocht worden voor het N.E.M. en verhuisde het museum naar Hoenderloo. In de nieuwe vestigingsplaats kon de radiocollectie door ruimtegebrek de eerste jaren niet getoond worden. Na bedelacties bij het bedrijfsleven kon in 2001 begonnen worden met de bouw van een geheel nieuwe gebouw waar inmiddels de radiocollectie is opgesteld, die medio 2002 voor de bezoekers wordt opengesteld.

Het gebouw
Gezien de uiterst krappe geldmiddelen is de realisatie van de nieuwe tentoonstellingsruimte alleen mogelijk geworden doordat alle werkzaamheden in het gebouw zoals elektrische en sanitaire installaties, het bouwen van vitrines, tussen wanden, schilderwerk enz. door een gemotiveerd team van vakkundige vrijwilligers is uitgevoerd.

Een aantal bevriende bedrijven (o.a. Siemens, TU, Draka) stelden materiaal beschikbaar. De Nuon nam de centrale verwarming voor haar rekening.

Carla Voogsgeerd
Zonder de overige vrijwilligers te kort te doen, verdient de buitengewone inzet van Carla Voogsgeerd een bijzondere vermelding. Ruim 4 jaar heeft zij met grote gedrevenheid vanaf de besprekingen met de architect tot het begin van de inrichting, vaak tot in de late uren aan het nieuwe gebouw gewerkt. Door een noodlottig ongeval heeft zij de voltooiing niet kunnen meemaken.
 
M.P. Ritmeester